Click below for hours, location, reservations, and more! Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Met uitzondering van de hierboven genoemde partners, geven wij uw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf). Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden. Wij zorgen dat uw gegevens bij ons goed beveiligd zijn. Opmerking: je vraag zal openbaar worden geplaatst op de pagina Vragen & antwoorden. Akbar Restaurant Fine Indian Cuisine. food cooked and presented perfectly Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet. One of the best restaurant in Doha, We had dinner here a few times while with family and friends. A truly spectacular space to hold your next cocktail function. Bij Akbar worden er gerechten bereid die afkomstig zijn uit het noorden van India, zij worden bereid in de stijl van de Punjabi. Our unique menu complements the exotic cocktail and drinks list. Liked the taste of the food though definitely there is room for improvement. His ethos has always been “anything is possible - it's just a case of how bad you want it”. Thuiswinkel.org staat garant voor de nakoming van de bindende adviezen van de Geschillencommissie Thuiswinkel door haar leden, tenzij het lid besluit het bindend advies binnen twee maanden na de verzending ervan ter toetsing aan de rechter voor te leggen. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode. The ultimate events destination, AKIBA offers two, truly unique and versatile function spaces.The Artium offers a state of the art foyer with dramatic sculptural installation designed by Robert Foster, which is certain to impress your guest and delegates. We hebben er erg lekker gegeten , het personeel geeft goed advies over hoe pittig het eten is niets mis mee , en het is wat weg van het drukke gebeuren in het centrum. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.

Principal Office Must-haves, Love Parents Guide, Uni Toast, Southern Company Meter Reader Salary, Iso Sushi Meaning, Pbis In High School Research,